Drukuj

plakat konkursy

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję z ubiegłego roku, ogłaszamy drugą edycję konkursów ekologicznych organizowanych przez Burmistrza Nasielska, na:

  1. "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk",
  2. "Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk",
  3. "Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk".

W roku 2018, w związku z przystąpieniem przez Gminę Nasielsk do drugiej edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów znalazły się zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcanie mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych.)

W ocenie równie ważne będą min. takie kryteria jak:

* gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
* gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków)
* zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach, do przygotowywania aranżacji swoich posesji czy balkonów, a także zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół i podjęcie działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Poniżej znajdziecie Państwo regulaminy wraz z kartą zgłoszenia w konkursie.

pdf  Regulamin konkursu "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk"
 pdf Regulamin konkursów "Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk" i "Najpiekniejszy balkon w Gminie Nasielsk"

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich