mazowsze

 W związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 372/321/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 ( PGO WM 2024) zachęcamy do zapoznania się z ww.  dokumentem, który został zamieszczony:

  1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego ( https://www.mazovia.pl/ ) w zakładce Ekologia i Środowisko -> Odpady -> Plan Gospodarki odpadami- aktualizacje;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej ( https://bip.mazovia.pl/ )
  3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego ( http://www.dialog.mazovia.pl/).

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu można przesyłać w formie papierowej na adres: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: na Formularzu zgłaszania uwag (zamieszczonym poniżej) do dnia 4 kwietnia 2018 roku.

pdf   Formularz zgłaszania uwag

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich