informacja27 lipca wszedł w życie Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu.

Nazywany w skrócie Programem azotanowym, ma na celu ochronę wód przed nadmiernymi spływami czynników biogennych z terenów wykorzystywanych rolniczo. Program obowiązuje już na terenie całego kraju i wprowadza dla gospodarstw obowiązkowe praktyki w zależności od powierzchni, skali produkcji rolniczej i intensywności produkcji.

pdf22  Broszura - program azotanowy