Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r.

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia