W załączeniu przekazujemy opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii ulotkę, dotyczącą postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

pdf  ASF ulotka informacyjna