Drukuj

kupa piesSzanowni Mieszkańcy, wystosowaliśmy do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nasielsku oraz do wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych, pisma przypominające o ich obowiązkach oraz z prośbą o poinformowanie mieszkańców posiadających zwierzęta domowe o ich podstawowym obowiązku, jakim jest posprzątanie po swoim pupilu. Obowiązek ten tyczy wszystkich posiadaczy zwierząt domowych, a jak wynika z obserwacji jest mało znany naszym mieszkańcom.

 

Zgodnie z § 28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Uchwała Nr XX/132/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 r.): do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. oraz umieszczenia tych nieczystości w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów.

Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu jest zagrożone karą grzywny przewidzianą Kodeksem Wykroczeń.

Ponadto art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 151 ze zm.) określa obowiązki właściciela, posiadacza lub zarządcy nieruchomości, który zobowiązany jest do utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności do usuwania odchodów zwierząt z nieruchomości.

Wyprowadzający swoje zwierzęta, wtedy gdy piesek zanieczyszcza teren najczęściej patrzą w chmury i zachowują się tak, jakby nie widzieli po co tak naprawdę wyszli ze swoim pupilem, niestety problem estetyczny to jedno, a problem zdrowotny ich dzieci, wnuków czy ich samych to drugie.

W odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi; w psim kale stwierdzono m.in. występowanie drobnoustrojów będących przyczyną toksokarozy, toksoplazmozy, lambliozy i tasiemczyc, jak również wielu bakteryjnych czynników chorobotwórczych, m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich