ARiMR Nowy Portal IRZplus udostępniona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pomóc i ułatwić rolnikom dokonywanie zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie.Więcej informacji poniżej.

 

  1. Aplikacja Portal IRZplus.