warzywa i owoce

Szanowni Państwo

Gmina Nasielsk jest gminą typowo rolniczą i duża część naszego społeczeństwa sprzedawała swoje produkty rolne na targowiskach.

Wiemy, że sprzedający korzystaliście nie tylko z targowisk nasielskich, ale również w innych miastach i gminach.

Kontaktowaliśmy się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Dworze Mazowieckim i nie widzi on możliwości otwarcia naszych targowisk i spełnienia bardzo rygorystycznych wymogów sanitarnych obowiązujących w obecnej chwili.

Chcielibyśmy pomóc zarówno rolnikom oferującym do sprzedaży produkty ze swoich gospodarstw, ale i wszystkim, którzy chcą wspomóc lokalną społeczność i nabyć towar świeży z pierwszej ręki, a także ekologiczny, gdyż w Gminie Nasielsk nie występują grunty zdegradowane np. metalami ciężkimi i z produkcji bez ekspansywnego nawożenia.

Myślimy, że każda ze stron będzie zadowolona. Poniżej podajemy dane kontaktowe i oferowane produkty rolników i przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć sprzedaży bezpośredniej ze swoich gospodarstw.

Lista ta jest otwarta i każdego z Państwa kto zechce sprzedać swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zostaniecie Państwo w każdej chwili dopisani. Może rozpropagujemy hasło nie tylko zostańmy w domu, co obecnie jest jednym z priorytetowych haseł, ale może i BĄDZMY SOBIE ŻYCZLIWI.

KONTAKT do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich; /23/ 69 33 077, /23/ 69 33 108

Mail:                                                           

Życzymy dużo zdrowia i przypominamy zarówno sprzedającym jak i kupującym o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Lista Rolników oferujących sprzedaż bezpośrednią.