22 KWIETNIA wiatowy dzie ziemiJak corocznie z okazji 🌳Międzynarodowego Dnia Ziemi🌳 od 13 do 25 kwietnia br. trwała akcja NASZ CZYSTY NASIELSK, w którym to sołectwa, szkoły, przedszkola, instytucje porządkowały swoje otoczenie i miejsca publiczne.


Do akcji zgłosiły się m.in.:
1. Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
2. Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
3. Szkoła Podstawowa w Dębinkach,
4. Szkoła Podstawowa w Cieksynie,
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku,
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku,
7. Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach,
8. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku,
9. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
10. Niepubliczne Przedszkole Sakolandia,
11. Sołectwo Chlebiotki,
12. Stowarzyszenie Dolina Wkry.


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnił uczestnikom akcji worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów.
Za udział w akcji Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał uczestnikom sadzonki drzew 🌳🌳🌳 (dąb, modrzew, sosna, wiąz, brzoza, klon, jarząb).

22 kwietnia br. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przedszkolaki z grupy "Słoneczek" z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku przygotowały dla pozostałych dzieci teatrzyk pt. „Leśne spotkanie''. Po przedstawieniu przedszkolaki utrwaliły pojęcia: ekologia i segregacja śmieci. W trakcie zajęć kształtowano postawy proekologiczne i podstawowe zasady ochrony przyrody. Uświadomiono dzieciom, jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka.
W ramach „Międzynarodowego Dnia Ziemi" Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego przekazał placówce sadzonki drzew.

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom, młodzieży, nauczycielom, sołtysom, mieszkańcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy aktywnie brali udział w akcji sprzątania świata. Dzięki Państwa zaangażowaniu akcja NASZ CZYSTY NASIELSK cieszyła się dużym zainteresowaniem. ❤️❤️❤️

Inicjatywa ta pokazuje, że nadal jest ona potrzebna, gdyż w dalszym ciągu ludzie porzucają odpady w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳