Lelewo bPomimo tego, że w PSZOK przy ul. Płońskiej 43 (baza ZGKiM),  przyjmowane są najróżniejsze odpady (oprócz niedziel i poniedziałków w każdy inny dzień w godz. 7-15), nagminnie podrzucane są odpady do gniazd.

Gniazda takie znajdują się w miejscowościach turystycznych – Lelewo, Cieksyn, Borkowo (dla właścicieli działek rekreacyjnych) oraz mieście Nasielsku dwa gniazda dla prowadzących działalność gospodarczą, w ramach wnoszonej opłaty do gminy (przy kinie i w rynku). Podrzucane są przede wszystkim odpady motoryzacyjne, poremontowe,  wielkogabarytowe, elektroniczne najczęściej z wymontowaną elektroniką i wiele innych. Firma Błysk Bis z tych gniazd nie ma obowiązku odbierania tych problematycznych odpadów. Porządkuje je nasz Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale za to ponosimy dodatkowe opłaty z naszych wspólnych pieniędzy (z PSZOK odbiera firma Błysk Bis w ramach zawartej umowy i ryczałtowej opłaty). Wszystkie gniazda są monitorowane i wykonaliśmy już wiele zgłoszeń na Komisariat Policji w Nasielsku, załączając Państwa zdjęcia.  Policja nakłada sankcje karne, ale mandaty niestety nie trafiają do gminnego budżetu.

Zamierzamy w PSZOK zorganizować również odbiór odpadów motoryzacyjnych ( jest ich bardzo dużo zarówno w gniazdach jak i w lasach, czy miejscach ustronnych).  Odbiór będzie bezpłatny, lub za niewielką opłatą. Z PSZOK odpłatnie będzie odbierał najprawdopodobniej EKO ZYSK z Nowego Modlina.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich