rolnicyPrzypominamy, że 17 czerwca mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2021 r.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w stosunku do roku 2020:

- od roku 2021 nie jest przesyłany do rolników wniosek spersonalizowany. Rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich, materiał graficzny wskazujący położenie gruntów rolnych, udostępniany jest poprzez aplikację eWniosekPlus.

- od roku 2021 płatność do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana, jeżeli poza spełnieniem dotychczasowych warunków uprawa została założona z wykorzystaniem materiału nasadzeniowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875), a obsada roślin wynosi co najmniej 20 000 na hektar.

- od roku 2021 konopie odmiany Finola nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich w Polsce, ponieważ dla odmiany Finola zawartość THC w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość 0,2%.

- od roku 2021 wysokość stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno nie jest różnicowana w zależności od powierzchni - dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.

- w roku 2021 rozszerzony został zakres danych podawanych we

wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat poszczególnych upraw prowadzonych przez wnioskodawców. Do 2020 r. informację o rodzajach upraw podawali rolnicy objęci obowiązkiem dywersyfikacji, czyli posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych. Od roku 2021 wszyscy rolnicy będą podawali informację o rodzajach prowadzonych upraw. Informacje te będą wykorzystane w związku z realizacją działań PROW.

- od roku 2021 zdjęcia geotagowane będą mogły być wykorzystywane jako dowody w sprawie, na podstawie których można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

Zachęcamy rolników z naszej gminy do śledzenia bieżących informacji na stronie

www.arimr.gov.pl – zakładka płatności bezpośrednie.