informacjaW załączeniu zamieszczamy opinię prawną Stowarzyszenia Aktywny i czysty Nasielsk oraz odpowiedź Burmistrza Nasielska na powyższe. W załączeniu również opinia prof. dr hab. Andrzeja Sadurskiego oraz prof. ndz. dr hab. Marka Gromca.

Nadmieniamy, że na zlecenie Starosty Nowodworskiego w dniu 23 lipca 2018 r. prof. dr hab. Andrzej Sadurski wykonał opinię dotyczącą prawidłowości wykonania "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie", w związku z projektem budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów na działkach nr 453 i 455 w miejscowości Jaskółowo w Gminie Nasielsk.

 

pdf22  Opinia prawna Stowarzyszenia Aktywny i czysty Nasielsk
 pdf22

Odpowiedź Burmistrza Nasielska

 pdf22 Opinia nt. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Jaskółowo w Gminie Nasielsk część I - podstawy prawne gospodarowania odpadami w gminach
pdf22 Opinia nt. planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Jaskółowo w Gminie Nasielsk część II - zagrożenia i ochrona wód podziemnych