Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nasielsku informuje, że odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak: sznurki i siatki od bel, folie od bel i innych sianokiszonek, worki i inne opakowania po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe i z  innych sprzętów rolniczych nie są zaliczane do odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie będą odbierane zarówno z odpadami zmieszanymi jak i selektywnie zbieranymi. Pragniemy poinformować, że jakakolwiek ilość tego rodzaju odpadów w pojemnikach lub workach skutkowała będzie brakiem odbioru odpadów  do czasu usunięcia odpadów rolniczych.

Wszystkie wymienione powyżej odpady powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia http://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/565-odpady-problematyczne.


Prosimy również aby w pełni wykorzystywać przestrzeń worków do segregacji odpadów  i  przekazywać je po wypełnieniu minimum 80% pojemności. Butelki plastikowe należy zgniatać, a korki odkręcać (korki plastikowe można pozostawiać np. w siedzibie urzędu (pojemnik przy drzwiach wejściowych.