informacja srow www Podajemy do publicznej wiadomości pismo Starosty Nowodworskiego dotyczące możliwości uzyskania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. Termin składania wniosków trwa do 10 października 2021 roku.

więcej informacji: