informacja srow www

Szanowni Państwo, w ramach wnoszonych przez Państwa opłat za odbiór odpadów, gmina zorganizowała punkty odbioru odpadów specyficznych oraz ponosi koszty utylizacji tych odpadów.
W 2021 roku odebraliśmy łącznie ponad czterysta kilogramów przeterminowanych leków i odpadów medycznych oraz prawie 300 kilogramów baterii!!
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można przekazać w Punkcie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43 – baza ZGKiM – brama od ul. Płońskiej – czynny: wtorek- sobota godz. 7.00- 15.00.
  • przeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi zbiórkę tych odpadów. Można pozostawić je w specjalistycznych pojemnikach w aptekach na terenie Gminy Nasielsk: Apteka ,,Arnica”, ul. Rynek 21 Nasielsk; Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2; Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn; Przychodnia, ul. Sikorskiego 1, Stare Pieścirogi; Apteka MAXIPHARM S.C. P.MARKOWSKI, R. ZDANOWSKI, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

  • zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.
    Zbiórka baterii prowadzona jest również w szkołach, przedszkolach, Nasielskim Ośrodku Kultury, ZGKIM, w Urzędzie Miejskim – przy drzwiach wejściowych ustawiony jest pojemnik.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich