Odbiór odpadów segregowanych przez firmę

Mieszkańcy komunikują nieraz, że są świadkami jak podjeżdża śmieciarka i ładuje wszystkie odpady razem. Śmieciarki jednak mają podzielone komory. Do jednej komory trafiają więc np. odpady zmieszane, a do innej posegregowane. Najważniejsze, żeby podzielić odpady na grupy: surowce wtórne, odpady zmieszane "mokre", zielone i niebezpieczne. Odpady są w sortowni i tak wielokrotnie segregowane zarówno automatycznie jak i ręcznie.

Tak więc ogromne znaczenie ma to, czy mieszkańcy "u źródła" dokonują właściwej wstępnej selekcji.

Nadmienić należy, że gmina ma obowiązek osiągać z roku na rok co raz wyższe poziomy recyklingu i odzysku. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów gmina zapłaci bardzo wysokie kary co bez wątpienia będzie miało wpływ na ponoszone koszty odbioru odpadów przez każdego z nas.

wspolny system