informacja1Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości ocenę jakości wody otrzymaną w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2019 r., od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ocena jakości wody w załączeniu.

 

pdf22  Ocena jakości wody