informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 22 listopada 2018r. dot. przesunięcia terminu wydania postanowienia
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

pdf22  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 22 listopada 2018r.