W związku z Obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podajemy do publicznej wiadomości ww. Obwieszczenie.

 

pdf  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018r.