informacja srow www Poniżej publikujemy Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104).