informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie polowań zbiorowych (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104), które odbędą się 5 grudnia 2021 r.