informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Jackowo Dworskie, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 52/4 obręb Jackowo Dworskie.

 

 

Jednocześnie Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2369 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 listopada 2019 r. znak: ŚROW.6220.27.2019.IB.11