informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej.

 pdf Postanowienie Nr 36/2019 z dnia 27 maja 2019 r. znak: ŚROW.6220.47.2018.IB.14
 pdf Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 27 maja 2019 r. znak: ŚROW.6220.47.2018.IB.16