informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej”.

pdf22  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 25 stycznia 2018 r. znak: ŚROW.6220.47.2018.IB.9