informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 21 grudnia 2018r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej”.

 

pdfmały  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 21 grudnia 2018r.