informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

 

 

pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.51
 pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 1
pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 2
pdf Decyzja Nr 40/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.50 cz. 3