informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych TeknoAmerBlok z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci pyłów, na działkach nr ewid. 304/1, 304/2, 305/1, 305/2 obręb Pieścirogi Stare gm. Nasielsk”.

 

pdfmały  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 lutego 2019r.