informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie.

 

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. o uzyskanych opiniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. 

 

  

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.28.2019.IB.14