informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami w miejscowości Nasielsk”.


Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami w miejscowości Nasielsk”.


Jednocześnie Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2385 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.35.2019.IB