informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej nr 1 na działce nr ewid. 260/2 obręb Nuna.

 

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej nr 1 na działce nr ewid. 260/2 obręb Nuna.

 

Jednocześnie Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2381 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

pdf   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 grudnia 2019 r. znak: ŚROW.6220.38.2019.IB.5