Drukuj

informacja1Obwieszczenie Burmistrz Nasielska z dnia 14 maja 2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych TeknoAmerBlok z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci pyłów, na działkach nr ewid. 304/1, 304/2, 305/1, 305/2 obręb Pieścirogi Stare gm. Nasielsk”.

 pdf22  Decyzja Nr 19/2019 z dnia 14 maja 2019 r. znak: ŚROW.6220.43.2018.IB.14
 pdf22  Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 14 maja 2019 r. znak: ŚROW.6220.43.2018.IB.15