informacjaObwieszczenia Burmistrza Nasielska z dnia 10 stycznia 2019r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

 

pdfmały  Obwieszczenie- udział społeczeństwa

 

Link do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2076