informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”. (link BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2238).

 

pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 05 lipca 2019 r., znak: ŚROW.6220.19.2019.8.MK

Jednocześnie Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2237 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”.