informacja

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie polowania zbiorowego (Wojskowe Koło Łowieckie Nr 102 "Słonka").

pdf22  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie polowania zbiorowego