informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. (link BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2336).

 

pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r., znak: ŚROW.6220.28.2019.7.MK

Jednocześnie Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2335 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.