informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r., znak: ŚROW.6220.16.2019.IB.22, w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja instalacja elektrowni fotowoltaicznej „PNIEWO” o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce 65, 66 oraz 67 obręb Pniewo.

 

 

 pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r., znak: ŚROW.6220.16.2019.IB.22