informacja srow www Obwieszczenie Burmistrza Nasielska o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez huragan.