informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 08 maja 2019 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie siedziby firmy, budowa betoniarni automatycznej, składowanie kruszyw, budowa ogrodu wystawowego kostki brukowej i galanterii betonowej oraz ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 284/3 w miejscowości Nuna”.


Link do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2183

pdf22   Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 08 maja 2019 r. znak: ŚROW.6220.22.13.2016.2017.IB