informacja1Publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr. ewid. 26 w miejscowości Mazewo Dworskie A, gmina Nasielsk.

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska