informacjaBurmistrz Nasielska podaje do publicznej informacji obwieszczenia z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku”.

 

pdf Obwieszczenie ŚROW.6220.18.2017.IB.27
 pdf Obwieszczenie ŚROW.6220.18.2017.IB.29