informacjaObwieszczenia Burmistrza Nasielska dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych TeknoAmerBlok z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci pyłów, na działkach nr ewid. 304/1, 304/2, 305/1, 305/2 obręb Pieścirogi Stare gm. Nasielsk”.

 

 

pdf22  Obwieszczenie o uzyskanych opiniach ŚROW.6220.43.2018.IB.11
 pdf22 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ŚROW.6220.43.2018.IB.12
pdf22  Postanowienie Nr 26/2019 ŚROW.6220.43.2018.IB.12
pdf22 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym
materiałem dowodowym ŚROW.6220.43.2018.IB.14