informacja srow www

‼ Nowe stawki opłat za odbiór odpadów obowiązujące od 01 stycznia 2022 r. – zmiana nie wymaga złożenia nowej deklaracji‼
 
Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku
‼ Od stycznia 2022 roku opłata dla gospodarstw domowych wynosi 35 zł od osoby
.
‼ Roczna opłata ryczałtowa dla dziełek rekreacyjno - wypoczynkowych wynosi 191, 90 zł .
 
‼ Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za worek 120 l wynosi – 24,94 zł , za worek 240 l- 49,88 zł. ( w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu).
Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15 % ‼ , w przypadku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie - nie możemy wtedy wystawiać ani pojemników ani worków brązowych i takie zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji.
‼ Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
W przypadku zagospodarowywania odpadów bio we własnym zakresie, wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 35 zł od osoby x 4 to daje wynik 140 złote, ale minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 119,00 zł., co daje nam miesięcznie 21 zł oszczędności, a rocznie 252zł.).
 
Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości:
📌1 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 35 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 29,75 zł.
📌2 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 70 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 59,50 zł.
📌3 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 105 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 89,25 zł.
📌4 osobowe gospodarstwo –opłata bez zniżki 140 zł -pomniejszona o 15% do zapłaty – 119,00 zł.
📌5 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 175 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 148,75 zł.
📌6 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 210zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 178,50 zł.
📌7 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 245 z –pomniejszona o 15% do zapłaty – 208,25 zł.
📌8 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 280 zł–pomniejszona o 15% do zapłat – 238,00 zł.
📌9 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 315 zł –pomniejszona o 15% do zapłaty–267,75 zł.
📌10 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 350 zł–pomniejszona o 15% do zapłaty– 297,50zł.
 
W przypadku braku segregacji, pouczymy jak prawidłowo segregować, a jeżeli nadal nie będzie prowadzona prawidłowa segregacja z urzędu wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych od osoby ‼‼
 
 
‼‼ Przypominamy, że w tych niższych opłatach mieszczą się odbiory odpadów podlegających segregacji, ale również odbiór odpadów tzw. RESZTKOWYCH czyli odpadów, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu.