172781074 1595501257316762 5568574237290631961 n🌳‼️Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku🌳 apeluje ‼️

⛔️NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ⛔️

Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w której zgodnie z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.", corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy.

 Wypalanie jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

Wypalanie traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki.

‼️Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty🐛🐝🦋, dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających gniazda ptaków. Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione.

‼️Śmierć w płomieniach czyha na ptaki.🐦 Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). 🐣

‼️Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. 🐝🦋 Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

‼️Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

‼️W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), 🦎🐍🐸 ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 🐁🐇🦝🦨🦡🦔🐿🐀🦗

‼️Przy wypalaniu giną mrówki. 🐜 Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).🕷🦟

Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody przypominamy, ze zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody, Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

 

173649077 1595503777316510 9172925546287932965 n