ikona

Nawadnianie – nabór wniosków wydłużony do 20 lipca 2020r.

Decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

Maksymalna wysokość pomocy, udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, na operacje związane z nawadnianiem, pozostaje na tym samym poziomie i nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Więcej tutaj: https://sir.cdr.gov.pl/2020/04/24/nawadnianie-nabor-wnioskow-wydluzony-do-20-lipca-2020r/?fbclid=IwAR2SW62I4GuDLNX22EvUAniQZsfCcg88qmT1I9QJ6XOh3lCh7LHGx-YmiBM