informacjaNowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wszystkie gminy obowiązek dostosowania się do nowych, bardzo wymagających norm ekologicznych związanych z segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów komunalnych.


Cele ekologiczne jakie musimy osiągnąć do końca 2020 roku:
Co najmniej 50% papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła musi być poddane recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu).
Co najmniej 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych musi być przygotowane do ponownego użycia i odzysku z zastosowaniem bezpiecznych metod.
Musimy także ograniczyć ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:
Od 16 lipca 2013 r. odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na wysypisku śmieci w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Od 16 lipca 2020 r. odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 35% (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na wysypisku śmieci w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Za niedotrzymanie poziomów gminie grożą bardzo wysokie kary.


Od każdego z nas zależy czy te kary zapłacimy z naszych podatków, czy przeznaczymy pieniądze na rozwój miasta i gminy. Na dzień dzisiejszy w Gminie Nasielsk stawki opłat pozostały na poziomie 2018 roku. Nasze sąsiednie gminy, czy gminy w naszym powiecie nowodworskim, które zmieniały stawki na 2019 r. podwyższyły je o 100% : Serock 20 zł za segregowane i 40 złotych za zmieszane od osoby, Jabłonna planuje podnieść stawki również o 100% - czyli 20 i 40 zł, Wieliszew 19 i 40 zł obecnie, Winnica obecnie 10 zł i 16 zł. ( w planach podniesienie stawek) , Nowy Dwór Mazowiecki obecnie 13 zł i 20 zł. Możemy żądać usługi ekstra, częste odbiory odpadów biodegradowalnych, również z terenów wiejskich, gdzie siedlisko nierzadko liczy kilka tysięcy metrów kwadratowych, możemy wywozić liście z działek położonych praktycznie w lasach, z miasta odbierać biodegradowalne z nieruchomości indywidualnych, nawet jeżeli działka ma bardzo dużą powierzchnię. Możemy nie przestrzegać zasad segregacji i mieć pretensje, że odpady nie zostały odebrane (z urzędu możemy zmienić stawkę opłat decyzją dla danej nieruchomości i naliczyć opłatę za zmieszane od osoby – rok czasu tej decyzji nie można zmienić), ale dajemy ponowną szansę. Możemy liczyć na dużo, ale nie możemy liczyć, że stawki opłat za odbiór odpadów będą u nas wtedy niższe niż w okolicznych gminach czy powiatach.


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich