W ślad za pismem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Parzniew oraz Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła
i Producentów Mleka informujemy, że Pan Jacek Sadowski, zam. Krzyczki-Żabiczki uzyskał w roku 2016 wysokie miejsce w krajowych rankingach najlepszych hodowców bydła mlecznego. Jego osiągnięcia zostały zaprezentowane w biuletynie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Burmistrz Nasielska gratuluje osiągnięć i życzy dalszych sukcesów.

 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich