1XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych, to najważniejsze wydarzenie branżowe organizowane w centralnej Polsce. Targi odbyły się w dniach 16-17 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Oszacowano, że w ciągu dwóch dni imprezę odwiedziło ok. 70 tys. zwiedzających.
Bardzo atrakcyjny dla widzów i uczestników okazał się VIII Turniej Ekologiczny, którego organizatorami byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Nadleśnictwo Płońsk, Urząd Miejski w Nasielsku, natomiast sponsorami: Urząd Miasta w Płońsku, Urząd Gminy w Płońsku, Koło Pszczelarzy w Płońsku i Kancelaria Adwokacka BDG CONSULTING.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Zwyciężyła drużyna „Jakubiak”, a wszystkie pozostałe zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi zakupionymi dzięki uprzejmości organizatorów i sponsorów.

Idea konkursu, jaką jest propagowanie ekologii i ochrony środowiska, zyskała uznanie uczestników i widzów. Zadania konkursowe nie tylko bawiły, ale uczyły i zmuszały do myślenia zarówno uczestników i obserwatorów.
W konkursie brały udział, świetnie przygotowane, dwie rodzinne drużyny z Gminy Nasielsk: Kowalscy i Rutkowscy. Nasze drużyny zostały nagrodzone rowerami ufundowanymi przez Burmistrza Nasielska. Koło Pszczelarzy w Płońsku przekazało natomiast dla Miasta Nasielsk dyplom Przyjaciela Pszczół.


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich