180013330 1606288506238037 5670660477197058388 nBurmistrz Nasielska informuje, że w 2023 roku zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie do demontażu z dachów i odbioru złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 69 33 101, adresem e-mail:

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 pdfmay  Wniosek o usunięcie azbestu

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳