ikona

Burmistrz Nasielska informuje, że w 2021 roku zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie  do demontażu z dachów i odbioru złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami) w terminie do 29.01.2020 r. – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Wnioski do pobrania również w punkcie podawczym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Elektronowa 3, w godz.- poniedziałek: 8.00 -17.00, wtorek – czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00.

W budynku Urzędu Miejskiego można również uzyskać pomoc przy wypełnianiu druków.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 69 33 101 lub 23  69 33 077 , adresem e-mail:

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.