180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

‼‼ Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków na dodaje celowe ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
 
‼ Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/266/21 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku będzie prowadzony nabór wniosków.
 
Link do uchwały oraz Regulaminu naboru – prosimy dokładnie przeczytać ‼
 
‼ Zgodnie z ww. uchwałą kolejność udzielenia dotacji jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy czym w przypadku wniosków uzupełnionych zgodnie z wezwaniem, datą decydującą o kolejności udzielenia dotacji jest data wpływu wniosku do urzędu
(a nie data jego uzupełnienia).
 
‼ Prosimy dobrze przemyśleć złożenie wniosku, gdyż np. podłączenie posesji do sieci gazowej wymaga dokumentacji, stosownych zezwoleń, nakładów finansowych i nie jest możliwe do szybkiego zrealizowania.
 
‼ W 2021 roku mieliśmy z różnych przyczyn (w tym finansowych również), aż 27 rezygnacji ‼ Wzięliśmy kolejne wnioski , ale czasami czas wymiany pozostawał bardzo krótki i bywało, że kolejny wnioskodawca również rezygnował.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie poniesione koszty zakupu urządzenia i jego montażu ‼
Zakup urządzenia może być zrealizowany dopiero po podpisaniu umowy z gminą.
 
🟢 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- osobiście - w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,
(w godzinach: poniedziałki w godz. 8-17, wtorek, środa, czwartek 8-16, piątek 8-15)
- telefonicznie - 23 69 33 077, 23 69 33 108,
- e-mail:
Wniosek do pobrania: w wersji papierowej w punkcie podawczym (parter budynku) lub w wersji elektronicznej ‼kliknij tutaj‼
(prosimy pamiętać o załącznikach do wniosku)‼
 
🍀Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀